Cmentarz parafialny


Drodzy,
ważnym miejscem w Parafii jest cmentarz grzebalny - miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga on szacunku, zachowania porządku i stałej troski.

serwis: http://tum.artlookgallery.com/grobonet/start.php

Parafia w Tumie podjęła działania ułatwiające odszukanie miejsc pochówku bliskich na cmentarzu tumskim. Groby można teraz odszukać (wraz ze zdjęciami  i napisami na płycie nagrobka) na planie cmentarza.
Wystarczy kliknąć link: http://tumparafialny.artlookgallery.com

W polu wyszukiwania wpisujemy imię, nazwisko, rok lub datę urodzenia albo śmierci, osoby której grobu poszukujemy. Możemy wpisać jedną lub więcej spośród tych informacji. Im więcej informacji podajemy, tym bardziej szczegółowe wyniki otrzymujemy. Można też skorzystać z formularza szczegółowego.

Po wciśnięciu klawisza ENTER lub kliknięciu SZUKAJ, wyświetlone zostaną wyniki - wszytkie osoby spełniające zadane kryteria.

Można wirtualne zapalić znicz na grobie bliskich, a także  zgłosić poprawki, w razie stwierdzonych nieprawidłowości w danych osoby. Widoczne są również okresy, do których miejsca te są opłacone.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

O niektórych sprawach warto przypomnieć: - prace budowlane i remontowe należy zawsze wcześniej ustalić z Księdzem Proboszczem.

- bez zgody nie wolno też stawiać ławek, kwietników, robić chodników przy grobach, sadzić ani wycinać drzew.

- prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, na którym szczegółowo jest określony zakres prac. Czasem, niestety, obserwuje się samowolę budowlaną.

 Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest pan kościelny. Po uzyskaniu zezwolenia od ks. Proboszcza z panem kościelnym należy ustalić wykopanie grobu, bądź sprawę pogrzebu. On też ma klucze od bramy cmentarnej.

Wszelkie prace budowlane można wykonywać tylko w dni powszednie. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni nakazanych świąt kościelnych. Po remoncie lub budowie pomnika należy zabrać z cmentarza pozostały gruz i ziemię.

Troska o czystość cmentarza. Na cmentarzu są 2 pojemniki. Do nich należy wrzucać śmieci.
Za pochowanie na cmentarzu i wybudowanie pomnika pobierane są opłaty. Są one przeznaczone na opłaty za wywóz śmieci, prace porządkowe, różne naprawy, utrzymanie zabytkowych grobów. 

Obowiązujące wymiary grobów: 

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.  

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu

a/ ziemne:
- jednoosobowe: dł. 2I0 cm, szer. 110 cm
- rodzinne: dł. 210 cm, szer. 200 cm

b/ pomniki, katakumby:
- jednoosobowe: dł. 230 cm, szer. 130 cm
- rodzinne: dł. 230 cm, szer. 260 cm

 


powrót

Cytat z Biblii na dzisiaj

W każdym czasie znajdź czas na chwilę dla Siebie, chwile radości, pasji i miłości. Styczeń to miesiąc w którym warto zacząć od daru błogosławieństwa. Nie rób mnóstwa postanowień, aby pod koniec roku nie czuć się jak nieudacznik. Przyjmuj i ofiaruj błogosławieństwo jako dar, przychylność, dobrodziejstwo.  "Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym". Ps. 121.5

Dojazd do parafii

Zmotoryzowani dotrą do Tumu drogą krajową nr 1. W Łęczycy należy skręcić w drogę wojewódzką nr 703 (na Piątek- Łowicz), następnie w miejscowości Kwiatkówek - na południe. Tum jest dostępny również dla osób korzystających z komunikacji publicznej: należy dojechać pociągiem lub autobusem do Łęczycy, dalej można wybrać się na dwukilometrowy spacer bądź skorzystać z usług taksówkarzy.