Muzeum otwarte


img

W dawnej organistówce parafii pw. NMP Królowej i  św. Aleksego przy Archikolegiacie w Tumie, 166 października 2019 r. otwarto unikatowe, przykościelne muzeum. Bezcenne Miejsce- Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. Znajdą się w nim cenne eksponaty, przybliżające historię tego miejsca. Na pomysł utworzenia niewielkiego muzeum wpadła Rada Parafialna.

Uczestniczyli w tym wydarzeniu biskup łowicki Andrzej Dziuba i wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk. Honorowy patronat objął bp Łowicki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Muzeum jest jedną z pierwszą taką jednostką działającą przy kościele parafialnym w diecezji łowickiej. Takie małe muzea przykościelne działają już w wielu krajach o „prastarej kulturze”, np. we Włoszech lub Hiszpanii. Możliwe, że za przykładem parafii pw. NMP Królowej i św. Aleksego pójdą inni i w następnej dekadzie rozwinie się sieć takich małych skarbców przykościelnych.

Bezcenne Miejsce – nawiązuje do tradycji muzealnych kolegiaty. Takie muzeum funkcjonowało do roku 1939. Będzie w nim można zobaczyć: kielichy, monstrancje, krzyż późnoromański wykonany z mosiądzu czy romańską płaskorzeźbę Chrystusa. W gablotach pojawią się mitry biskupów, ornaty, kapa z jedwabnej tafty, papieska sutanna, medale pamiątkowe.

Placówka zajmie 110 m kw czyli dwie trzecie całości pomieszczenia.  Warto dodać, że w czasie okupacji żołnierze niemieccy zajęli drewnianą plebanię i urządzili w niej posterunek policji. Parafia w Tumie na utworzenie Muzeum otrzymała wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 48 tys. zł. Muzeum, oprócz kościelnego dziedzictwa będzie też propagować historię i dorobek kulturalny ziemi tumskiej. Jedna z sal jest poświęcona tradycji ludowej. W muzeum mają być też organizowane wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Bp Andrzej F. Dziuba, odbył się koncert rozpoczynający 100. rocznice urodzin św. Jana Pawła II w Województwie Łódzkim. Partnerem koncertu było Województwo łódzkie.

alt


powrót

Cytat z Biblii na dzisiaj

W każdym czasie znajdź czas na chwilę dla Siebie, chwile radości, pasji i miłości. Styczeń to miesiąc w którym warto zacząć od daru błogosławieństwa. Nie rób mnóstwa postanowień, aby pod koniec roku nie czuć się jak nieudacznik. Przyjmuj i ofiaruj błogosławieństwo jako dar, przychylność, dobrodziejstwo.  "Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym". Ps. 121.5

Dojazd do parafii

Zmotoryzowani dotrą do Tumu drogą krajową nr 1. W Łęczycy należy skręcić w drogę wojewódzką nr 703 (na Piątek- Łowicz), następnie w miejscowości Kwiatkówek - na południe. Tum jest dostępny również dla osób korzystających z komunikacji publicznej: należy dojechać pociągiem lub autobusem do Łęczycy, dalej można wybrać się na dwukilometrowy spacer bądź skorzystać z usług taksówkarzy.