W PIASTOWSKIEJ ROMAŃSKIEJ ŚWIATYNI- TUM


archikolegiata Jubileusz

Archikolegiatę pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego budowano przez prawie 20 lat. 860 lat temu, 21 maja 1161 r. metropolita gnieźnieński abp Jan (Janik) z Brzeźnicy uroczyście konsekrował kościół. 21 maja 2022 r. odbyły się uroczystości kończące Jubileusz- OPUS MAGNUM czyli Wielkie dzieło. Papież Franciszek przez nuncjusza apostolskiego w Polsce wystosował list skierowany do ordynariusza łowickiego, który odczytał na uroczystości biskup pomocniczy Wojciech Osial. Ojciec Święty przypomniał, że „Tumska kolegiata położona w diecezji łowickiej jest związana z początkami polskiej państwowości i wiary katolickiej na tych ziemiach”. Niech pamięć o chlubnych początkach będzie motywem wyborów  i działania w trudnych czasach, wymagających od nas świadectwa miłości bliźniego. Udzielił też swego apostolskiego błogosławieństwa. Pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego była sprawowana uroczysta Msza św. Na której byli obecni: łowiccy biskupi: Andrzej Dziuba, Wojciech Osial i biskup pomocniczy warszawski – Michał Janocha oraz kanonicy kapituły archikolegiaty łęczyckiej i kapłani, a także przedstawiciele władz wszystkich szczebli. Minister Paweł Sałek przekazał na ręce ordynariusza łowickiego list od prezydenta Polski. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przekazał gratulacje od premiera Mateusza Morawickiego. List od Jarosława Kaczyńskiego przeczytał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Urząd Gminy Góra św. Małgorzaty reprezentował wójt- Włodzimierz Frankowski. - Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy Eucharystię, możemy powiedzieć symbolicznie, że zgromadziły się wszystkie stany Rzeczypospolitej, by prosić Boga tak, jak kiedyś proszono, podzielając zatroskanie w tym Bożym domu o nasz dom ojczysty. Zapraszam do dziękczynienia Bogu i ludziom, którzy wznieśli ten Boży dom, który nie jest tylko kolebką historii, ale darem na przyszłość – mówił ordynariusz diecezji łowickiej. Homilię wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski – Nie wolno nam się buntować przeciw tym wszystkim, którzy mają odwagę w porę i nie w porę głosić Ewangelię i mówić, że w niej jest prawda. Pośród prześladowań i przeciwności musimy być wpatrzeni w Chrystusa – zauważył arcybiskup. – Powtarzamy dzisiaj, w tę szczególną rocznicę 860 jakie minęły od konsekracji tej świątyni, ku Bożej chwale. Powtarzamy słowa drugiej zwrotki „Bogarodzicy”, kierowanej do Pantokratora – Chrystusa Pana dziejów i historii, powtarzamy te słowa pełni ufności– dodał i na zakończenie przywołał jej słowa. Po liturgii został odsłonięty i poświęcony przez abp. Jędraszewskiego kamień z okrągłą pieczęcią konsekratora świątyni abp. Janika z 1161 r. W otoku biegnie napis majuskułą wyryty: Sigillum. Iohannis Archiepiscopi Poloniæ, tzn. Pieczęć. Jana Arcybiskupa Polski. Pieczęć ta jest uważana za najstarszą pieczęć biskupią z terenu tych ziem. Przy kamieniu rośnie oliwne drzewko pokoju. Uroczystości miały wyjątkową oprawę muzyczną. W czasie liturgii wierni usłyszeli chorał gregoriański w wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa- dyrygował Sławomir Witkowski, a przed i po Mszy świętej wspierała muzycznie Orkiestra dęta z Tumu na czele z kapelmistrzem Stanisławem Wasiakiem. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe widokówki i replikę pierścienia księżnej Salomei, który został odnaleziony podczas prac archeologicznych. Wielokątny, srebrny pierścień został odnaleziony na grodzisku tumskim w 2009 roku. Znajduje się na nim inskrypcja łacińska z 33 liter: "Tot vivas felix quot vivit tepora fenix", czyli "Obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje feniks". Obecne były poczty sztandarowe OSP Tum i OSP Marynki. Przybyli również Rycerze św. Jana Pawła II, Chorągiew św. Jadwigi z Milanówka oraz Chorągiew św. Aleksego z Tumu. Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie. Swoje wsparcie przeznaczył: Powiat Łęczycki. Współorganizatorem uroczystości był Urząd Gminy Góra św. Małgorzaty, a także zaprzyjaźnione Gminy: Daszyna, Grabów, Parzęczew, Piątek, Świnice Warckie oraz Witonia.


powrót

Cytat z Biblii na dzisiaj

W każdym czasie znajdź czas na chwilę dla Siebie, chwile radości, pasji i miłości. Styczeń to miesiąc w którym warto zacząć od daru błogosławieństwa. Nie rób mnóstwa postanowień, aby pod koniec roku nie czuć się jak nieudacznik. Przyjmuj i ofiaruj błogosławieństwo jako dar, przychylność, dobrodziejstwo.  "Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym". Ps. 121.5

Dojazd do parafii

Zmotoryzowani dotrą do Tumu drogą krajową nr 1. W Łęczycy należy skręcić w drogę wojewódzką nr 703 (na Piątek- Łowicz), następnie w miejscowości Kwiatkówek - na południe. Tum jest dostępny również dla osób korzystających z komunikacji publicznej: należy dojechać pociągiem lub autobusem do Łęczycy, dalej można wybrać się na dwukilometrowy spacer bądź skorzystać z usług taksówkarzy.